Cookieverklaring

Cookieverklaring

Mijn Zonneveld BV
Tijvoortsebaan 8H
5051 HJ Goirle
Nederland
 
mijnzonneveld.nl
j.vermeer@mijnzonneveld.nl
KvK 61470570
 

1. Algemeen

A. Verschillende soorten cookies

 1. Mijn Zonneveld BV gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er bestaan verschillende soorten cookies:
  1. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert. Zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  2. Analytische cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er wanneer er gebruik wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Sommige analytische cookies zijn anoniem, terwijl andere analytische cookies persoonsgegevens verwerken.
  3. Tracking cookies: deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Met behulp van deze cookies kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookievoorkeuren wijzigen

 1. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

C. Grondslag van de gegevensverwerking

 1. Functionele cookies: de grondslag voor het verwerken van functionele cookies is het gerechtvaardigd belang van Mijn Zonneveld BV. De grondslag "gerechtvaardigd belang" is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Het belang van Mijn Zonneveld BV is gebaseerd op de behoefte om een goede werking van de website te waarborgen. Het belang van de gebruiker bij het behoud van zijn of haar privacy wordt echter niet overschreden, aangezien functionele cookies geen persoonlijke gegevens verzamelen die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld marketing of andere doeleinden.
 2. Analytische en tracking cookies: de grondslag voor het verwerken van analytische en tracking cookies betreft de gegeven toestemming aan Mijn Zonneveld BV. De grondslag is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. Dit artikel bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens alleen is toegestaan als de betrokkene hiervoor zijn of haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De gevraagde toestemming geeft u als gebruiker controle over uw persoonsgegevens en biedt transparantie over hoe deze gegevens worden gebruikt.

2. Cookieoverzicht

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

 1. De website van Mijn Zonneveld BV maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
 2. In totaal zijn er op mijnzonneveld.nl 29 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Mijn Zonneveld BV op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

B. Cookietabel

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
CleanTalk Spam Protect Functioneel apbct_cookies_test Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel apbct_headless Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel apbct_page_hits Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel apbct_prev_referer Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel apbct_site_landing_ts Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel apbct_site_referer 3 dagen
CleanTalk Spam Protect Functioneel apbct_timestamp Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel apbct_urls 3 dagen
CleanTalk Spam Protect Functioneel apbct_visible_fields Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel apbct_visible_fields_0 Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel ct_checked_emails Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel ct_checkjs Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel ct_fkp_timestamp Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel ct_has_scrolled Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel ct_mouse_moved Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel ct_pointer_data Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel ct_ps_timestamp Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel ct_screen_info Einde sessie
CleanTalk Spam Protect Functioneel ct_sfw_pass_key 1 maanden
CleanTalk Spam Protect Functioneel ct_timezone Einde sessie

De website gebruikt Cleantalk om SPAM-commentaren en -berichten te filteren. Deze dienst maakt daarom gebruik van verschillende typen cookies voor anti-SPAM doeleinden.

Google Analytics Analytisch _ga 2 jaar
Google Analytics Analytisch _ga_GS36V7VNL3 2 jaar
Google Analytics Analytisch _gat_gtag_UA_117094114_1 Einde sessie
Google Analytics Analytisch _gid 22 uur
Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics. Met deze cookies krijgen we een beter beeld van het gedrag van de bezoeker op de website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op de website verbeterd. Deze verwerking vindt plaats in de Verenigde Staten van Amerika.
SalesFeed Analytisch (anoniem) zcl.1 2 jaar
SalesFeed Analytisch (anoniem) zss.1 Einde sessie

Deze cookies worden door SalesFeed geplaatst. Ze geven een sessie-ID mee aan het bezoek, zodat ze inzicht hebben in welke pagina's er op de website worden bezocht. SalesFeed houdt zich niet bezig met het herkennen van consumenten, maar alleen met bedrijven. 

Tawk.to Tracking ss Einde sessie
Tawk.to Tracking TawkConnectionTime Einde sessie
Tawk.to Tracking twk_idm_key Einde sessie

Deze cookies worden geplaatst door Tawk.to en wordt gebruikt in combinatie met de live chat. Deze cookie houdt bij op welke pagina de gebruiker zich bevindt, zodat de gebruiker reactief te woord kan worden gestaan via de live chat.

3. Google Analytics

A. Google

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 
 3. U kunt hier lezen op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.

B. Privacy-instellingen

 1. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.
 2. Mijn Zonneveld BV heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 3. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.
 4. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

4. Websites van derden en wijzigingen

 1. Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Mijn Zonneveld BV niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
 2. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
 3. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20240624.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten

 1. U heeft het recht om:
  1. uw persoonsgegevens in te zien;
  2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  4. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  5. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
  6. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
 2. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Mijn Zonneveld BV hebben, stuur dan een verzoek naar j.vermeer@mijnzonneveld.nl
 3. Mijn Zonneveld BV wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Mijn Zonneveld BV u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 4. Mijn Zonneveld BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Klachtrecht

A. Interne behandeling

 1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Mijn Zonneveld BV u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot j.vermeer@mijnzonneveld.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website via:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.