Zonnestroominstallatie, opslag, financiering & onderhoud

Mijn Zonneveld, uw partner in energietransitie, helpt u stappen te zetten naar duurzaamheid

Energieopslag

Onze kracht ligt in de ontzorging van onze klanten

Subsidies, controles en vergunningen

Wij presenteren u een passend verdienmodel voor uw situatie
uw partner in energietransitie

Wij bieden zonnestroominstallaties met opslag, die op de lange termijn rendabel zijn

Wij verdiepen ons in uw duurzaamheidsuitdaging. Zo ontzorgen wij u tijdens het gehele traject.

Wij helpen u verantwoorde beslissingen te nemen door het maken van de technische vertaalslag van advies naar implementatie.

Meer weten?

Zonnestroom
installatie

Mijn Zonneveld plaatst uw zonnestroominstallatie, eventueel inclusief accu, enkel met de beste materialen. Wij zijn ervaren in installaties op alle soorten daken en veldopstellingen. Ieder bedrijf vraagt om een eigen aanpak, daarom stellen wij tijdens de inventarisatie uw specifieke wensen centraal. Doordat wij zorg dragen voor de gehele voorbereiding, planning en uitvoering van het project, kunt u maximaal blijven focussen op de bedrijfsvoering.

Subsidie aanvragen

De overheid stimuleert de transitie naar hernieuwbare energie in de zakelijke sector. Ongeacht of u klein- of grootverbruiker bent. Als u onbekend bent in het subsidielandschap kunt u zomaar verdwalen. Wij kennen de weg en halen doorgaans voor u de maximale subsidie binnen.

Financiering

Een investering in een zonnestroominstallatie is doorgaans kapitaal intensief. Door de zonnestroominstallatie te financieren houdt u uw financieringscapaciteit vrij voor uw kernactiviteiten. Afhankelijk van uw wens kan de financiering on-balance of off-balance geregeld worden. Wij kunnen met heel aantrekkelijke voorwaarden een financiering regelen zonder dat u uw bedrijfscijfers hoeft te overleggen.

Dakverhuur

Beschikt u over een dak van minimaal 1.000 m2, dan kunnen wij uw dak huren. U ontvangt jaarlijks een aantrekkelijke huurvergoeding. Als u voor een investering staat kunnen wij ook bij aanvang het bedrag ineens uitbetalen.

Onderhoud

Het onderhoud van de zonnestroominstallatie en accu is cruciaal voor de levensduur en het rendement van de installatie. Maar ook in het kader van brandveiligheid. Eens in de twee jaar wordt de installatie door ons volledig geïnspecteerd. U ontvangt een rapport inclusief verantwoording over de productie van de installatie. De zonnepanelen worden door ons doorgaans met de robot gewassen. Volgens onze protocollen, ter voorkoming van schade aan de panelen. Om te voorkomen dat de zonnestroominstallatie voor lange tijd stil staat wordt deze real-time gemonitord. Eventuele storingen worden adequaat opgelost door onze eigen storingsdienst.

Asbest eraf en dak erop

Veel daken zijn nog van asbest. Voordat de zonnepanelen geplaatst worden dient het asbest dak eerst vervangen te worden door een asbestvrij dak. Het heeft praktische en financiële voordelen om dit in ėén arbeidsgang mee te nemen met de plaatsing van zonnepanelen. In veel gevallen kan dit deels of geheel meegefinancierd worden.

Constructie

De meeste gebouwen moeten constructief versterkt worden als gevolg van het gewicht van de zonnestroominstallatie. In alle gevallen eist de verzekeraar vooraf een constructief rapport. Wij hebben korte lijnen met een constructeur waardoor snel duidelijk wordt wat de constructieve situatie is. Indien versterkt moet worden kunnen wij dit zelf uitvoeren, hetgeen doorgaans  goedkoper is dan uitbesteden aan een constructiebedrijf.

Hoe wij u kunnen helpen

Waarom wij doen

Duurzaamheid, kwaliteit, rendement en een langetermijnvisie.

Hoe wij helpen

Wij maken de technische vertaalslag van advies naar implementatie.

Wat wij bieden

Wij denken graag met u mee.

uitgelicht project: louwers manders

Boeren is te leuk om te stoppen

Franka en Gerard Louwers vinden het leven en werken op de boerderij te leuk en denken er niet aan om te stoppen. Zij hebben een  gemengd varkens- en melkveebedrijf  gesplitst over 2 locaties op kleine afstand in Deurne. Er lag een wens om het bedrijf te verduurzamen.

Ook wilde Franca haar droom laten uitkomen om een eigen kleinschalige boeren Bed & Breakfast te starten. Voor het verduurzamen werden de asbest daken gesaneerd, geïsoleerde sandwichdaken teruggelegd en voorzien van zonnepanelen.

Voerleverancier de Heus heeft bij familie Louwers mijnZonneveld BV geïntroduceerd. Zij hebben diverse financiële scenario’s gemaakt en zijn hoofdaannemer voor asbest saneren en nieuwe daken. Tevens realiseren zij met eigen mensen de volledige zonnestroominstallatie. Bijzonder maar ook fijn was dat mijnZonneveld de financiering en subsidies geregeld heeft voor de volledige verduurzaming.

< < MEER PROJECTEN

Zonnestroominstallatie op het dak van de boerderij van Louwers Manders
Onze duurzame droom

Wij hadden de wens ons Boerenbedrijf nieuw leven in te blazen, door het bedrijf zowel te verbreden als te verduurzamen. Mijn Zonneveld kwam op ons pad en heeft het gehele proces van financiering, asbestsanering tot en met het plaatsen van een nieuw dak en zonnestroomsysteem geleid. Dank voor het meedenken en jullie bijdrage aan onze duurzame droom!

Franka Louwers

Landbouwbedrijf Louwers-Manders

1600 m²

(locatie: Bankertseweg)

330 m²

(locatie: Kouterdreef)

122 panelen

(locatie: Bankertseweg)

315 panelen

(locatie: Kouterdreef)

38,4 kWp

(locatie: Bankertseweg)

99,2 kWp

(locatie: Kouterdreef)

Ontdek wat u kunt doen